BUDOWA ZESPOŁU APARTAMENTÓW MIESZKALNYCH - Informator

WIZUALIZACJE - ETAP 1
LOKALIZACJA: Darłowo, ul. Północna; działki nr 35/3, 41/4 i 41/5 położona w obrębie ewidencyjnym nr3, m. Darłowo.
INWESTOR: DOMDAR Nieruchomości Sp. z o.o.
Kontakt: 602 152 728; projekty@domdar.pl

Wizualizacja apartamentów:

Dostosowanie rozwiązań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w projektowanym zespole budynków:

Działka, na której jest projektowany obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisana w rejestr zabytków oraz nie podlega ochronie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona wniesiona przez właściciela Bogusława Lisowskiego do firmy i zostanie wpisana do ewidencji środków trwałych.

Elewacja frontowa: